Friday, 12 June 2009

diRi sEndiRi peRLu akHLak,,makSudNya...??

Akhlak adalah sikap yang digerakkan oleh jiwa yang selanjutnya menimbulkan tindakan dan perbuatan dari manusia. Akhlak berlaku baik kepada Tuhan maupun terhadap sesame manusia ataupun terhadap dirinya sendiri.

Maw tau akhlak apa saja yang harus dimiliki oleh diri sendiri…

 1. Memelihara harga diri

 2. Kesatria (berani atas kebenaran)

 3. Keperwiraan

 4. Kesungguhan

 5. Menjauhkan diri dari riya’ (pamer)

 6. Menjauhkan diri dari takabbur

 7. Jangan bermuka dua

 8. Menjauhkan diri dari ‘ujub

 9. Tidak kikir atau bakhil

 10. Jangan dengki atau iri hati

 11. Menghindarkan diri dari tamak (rakus)

 12. Jangan berputus asa

 13. Senantiasa gembira penuh harapan

 14. Selalu tinggi cita-cita

 15. Gemar kepada ilmu pengetahuan

 16. Cinta kebenaran

 17. Dapat dipercaya

 18. Menepati janji

 19. Senantiasa mengharapkan petunjuk Tuhan.

 20. De-el-el.

No comments:

Post a Comment